מכון דוידסון לחינוך מדעי

מדעי המחשב אקדמיה ותעשיה תשס"ח


 

3D viewer

 

מגישה: דולב פלמן

בית ספר: רבין, תל מונד

מורה מלווה: אנה פרשטיין

מנחה: שי בגון


 

קישורים:


 

תיאור כללי

הפרויקט שאותו בחרתי לעשות הוא מתחום הגרפיקה הממוחשבת .
בפרויקט שלי יהיה אפשרות לבנות גוף תלת ממדי על המסך לפי נוסחאות שהמשתמש מכניס. ולאחר מכן למשתמש יהיה אפשרות לשנות את גודל הגוף , את מיקומו ולסובב אותו לפי צירו ( ציר ה x y z במערכת צירים קרטזית תלת-ממדית).
תהליך הגדרת האובייקטים מכונה מידול. האובייקטים מוגדרים במערכת צירים קרטזית תלת-ממדית. נקודה בודדה מוגדרת על ידי וקטור בן ארבעה מספרים המציין את מיקום הנקודה יחסית לשלושת הצירים וספרה אחת בקצהו הנקרא קורדינטה ההומוגנית. משטח כגון מצולעים למיניהם או גוף המורכב מפאות כגון קובייה או פירמידה, המיוצג על ידי רשימת הקודקודים שלו כנקודות במרחב ובמקרה של פאון לכל פאה שלו רשימת הקודקודים שמשתתפים בפאה.
גופים חלקים כגון כדור או פנים של אדם אפשר לייצג בצורה מקורבת על ידי פאון עם אלפי פאות או על ידי מספר רב של משטחים מצולעים. פאה או מצולע הוא למעשה חלק ממישור שאותו מייצגים בגאומטריה אנליטית בעזרת משוואות ממעלה ראשונה. אפשר לייצג משטחים עקומים על ידי משוואות ממעלה גבוהה יותר וקיימות טכניקות מידול המתבססות על כך.
 

 

Dolev Felman